Hiển thị một kết quả duy nhất

CAO SU KÊ BẬC THỀM

KBN cung cấp tâm kê bậc cho xe lên xuống ( cao su cầu dốc ), có kích thước cao 5cm – 10cm – 15cm – 20cm, rất tiện dụng sử dụng tấm kê bậc hè cho xe lên xuống, thích hợp loại hè 1 bậc: